ความรู้การรมแก๊ส SO2 ทั่วไป

หลักการทำงานของระบบบังคับอากาศแนวตั้ง

ประกอบด้วยพัดลมแบบท่อ ซึ่งทำหน้าที่ดูดอากาศหรือแก๊ส SO2 ภายในห้องจากด้านล่างพาเลทรองรับตะกร้าบรรจุผลลำไยสดขึ้นสู่ฝาชีครอบท่อลมด้านบน โดยมีผ้าใบทำหน้าที่เสมือนเป็นท่อลมเพื่อช่วยบังคับแก๊ส SO2 ให้ไหลจากด้านล่างของพาเลท ผ่านขึ้นไปยังตะกร้าบรรจุผลลำไยสด ดังนั้นจึงทำให้แก๊ส SO2 มีโอกาสสัมผัสผลลำไยสดได้ทั่วถึงตลอดทั้งหน้าตัดของตะกร้า จากนั้นแก๊ส SO2 จะไหลเข้าสู่ฝาชีครอบท่อลมและพัดลม แล้วกระจายสู่เพดานห้องอย่างอิสระ ก่อนที่จะถูกดูดเข้าบริเวณชายผ้าใบด้านล่างเป็นวัฏจักรหมุนเวียน จากหลักการทำงานดังกล่าว จึงช่วยให้แก๊ส SO2 สัมผัสกับผลลำไยได้ดียิ่งขึ้น และสามารถลดระดับความเข้มข้นแก๊ส SO2 หลังสิ้นสุดการรมให้เหลือเพียง 4,000-6,000 พีพีเอ็ม

Copyright © 2018. All rights reserved.