การออกสำรวจพื้นที่

ออกสำรวจผู้ประกอบการ ทั้งแบบสอบถาม และลงพื้นที่จริงในเขตภาคเหนือดำเนินการ ตั้งแต่เดือน พฤษจิกายน 2560- พฤภาคม 2561

Copyright © 2018. All rights reserved.