การจัดทำ Focus group

จัดทำสัมมนา Focus group ดำเนินการ วันที่ 18 พฤษภาคม 2561

จัดทำสัมมนา พัฒนานโนบายขั้นต้น ดำเนินการวันที่ 11 มิถุนายน 2561

ประชุมหารือ นายกสมาคมผู้ค้าผลไม้ไทย และ ที่ปรึกษา คุณซิงชิง ทองดี วันที่ 3 สิงหาคม 2561

Copyright © 2018. All rights reserved.